Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Hjem
/
Prisøkning fra 01.01.2018

Prisøkning fra 01.01.2018

Vi øker våre priser gjeldende fra 01.01.2018 grunnet økte kostnader på råmaterialer, prisøkning fra våre leverandører, samt dagens valutasituasjon.