Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Hjem
/
Artikkel

Prisjustering 1. januar 2019

De fleste av våre leverandører justerer sine priser per 1.januar 2019, noe som fører til noen prisendinger også hos oss.

Den generelle prisøkningen vil være på ca 3%, men det vil være enkeltvarer som kan avvike fra dette.